zdravljenje > protibolečinska zdravila in zaprtje
 
aktualno
merjenje bolečine s pomočjo VAS lestvice
vprašanja in odgovori

Nova raziskava PROACT kaže, da kronična bolečina ni zadostno izmerjena

Strokovnjaki pozivajo bolnike, naj se pogovorijo s svojim zdravnikom o bolj dejavnem pristopu k oceni njihove bolečine

 

Evropski teden boja proti bolečini

 

Rezultati najnovejše raziskave PROACT*, objavljeni v sklopu obeležitve evropskega tedna boja proti bolečini (10.–14. 10. 2011), ki je letos posvečen kronični bolečini v hrbtu, kažejo, da v več kot polovici primerov bolnikom v Evropi jakost bolečine ni primerno ocenjena.

 

 

Nov video, lansiran med evropskim tednom boja proti bolečini Evropske zveze IASP združenj za zdravljenje bolečine (EFIC) prikazuje vpliv bolečine na kakovost bolnikovega življenja in spodbuja dialog med bolniki in zdravniki, ki je ključen za izboljšanje obravnave bolnikov z bolečino.

 

Več o raziskavi

Več kot polovica (52 odstotkov) evropskih zdravnikov v primarni zdravstveni dejavnosti ne uporablja nikakršnih ocenjevalnih orodij za merjenje jakosti bolnikove bolečine1 kljub dejstvu, da kronična bolečina prizadene eno od petih2 odraslih oseb v Evropi. Raziskava na Finskem je pokazala, da je bolečina vzrok, zaradi katerega vsako leto 40 odstotkov bolnikov obišče zdravnike v splošni praksi.3 Približno 20 odstotkov teh bolnikov pa ima bolečino več kot šest mesecev.3

 

Pobudo za raziskavo*, v kateri je sodelovalo 1309 zdravnikov splošne prakse iz 13 evropskih držav, je dala skupina OPENMinds Primary Care (zdravniki splošne prakse s posebnim interesom za bolečino), podprla pa družba Mundipharma International Limited (ki jo v Sloveniji zastopa Medis, d.o.o.). Ključne ugotovitve so, da se 84 odstotkov zdravnikov splošne prakse strinja, da je kronična bolečina eno od stanj, ki jih je najteže zdraviti.1 81 odstotkov zdravnikov se tudi strinja, da kronična bolečina in njen vpliv na kakovost življenja v primarnem zdravstvu nista zadostno ocenjena.1 Pravilna ocena bolečine in njeno merjenje je prvi korak k ustrezni obravnavi in zdravljenju kronične bolečine,2, 4 zato so omenjene ugotovitve zelo zaskrbljujoče.

 

Še več, panevropski podatki razkrivajo, da lahko kronična bolečina zelo resno vpliva na dnevne aktivnosti osebe, in sicer spanje, telesno dejavnost in opravljanje hišnih opravil.2 Veliko ljudi s kronično bolečino je manj sposobnih, ali ne morejo več vzdrževati odnosov z družino in prijatelji ali obiskovati družabnih dogodkov.2

 

* PROACT in Pain Survey (Primary care Resources, Objectives And Challenges in Treatment of pain; Viri v primarnem zdravstvu, cilji in izzivi zdravljenja bolečine)


Ugotovitve raziskave OPENMinds so podprte s predhodno objavljeno vseevropsko poglobljeno raziskavo, v katero je bilo vključenih več kot 4.000 odraslih s kroničnimi bolečinami. 71 odstotkov jih je poročalo, da so zdravniki jakost bolečine najpogosteje ocenjevali na podlagi njihovega pripovedovanja o doživljanju bolečine in ne s pomočjo bolečinske lestvice.2 Za primerjavo: samo 9 odstotkov bolnikov s kroničnimi bolečinami je izjavilo, da je zdravnik ali drug zdravstveni delavec njihovo bolečino kdaj ovrednotil na podlagi bolečinske lestvice.2

 

Skupina OMPC zagovarja potrebo po bolj dejavnem pristopu k ocenjevanju kronične bolečine, tako s strani bolnikov kot zdravnikov v primarnem zdravstvu, pri čemer močno priporočajo pogostejši in bolj odprt dialog med bolniki in zdravniki.

 

V zvezi z ugotovitvami raziskave je dr. Martin Johnson, član skupine OPENMinds Primary Care in RCGP Clinical Champion for Chronic Pain, dejal: “Zavedanje vpliva bolečine in potrebe po izboljšanju njenega ocenjevanja in nadzorovanja je bistvenega pomena. Bolniki s kronično bolečino in njihovi zdravniki morajo sodelovati skupaj, da se zagotovi redna in celovita obravnava. Pravilno obravnavo in oceno bolečine je mogoče doseči z posvetovanjem in z uporabo pravih tehnik in pristopov. Pravilna ocena bolečine od začetka dolgoročno vodi do boljšega celokupnega zdravljenja in oskrbe.«


Med evropskim tednom boja proti bolečini Evropske zveze IASP združenj za zdravljenje bolečine (EFIC) je izšel nov video posnetek, ki izpostavlja vpliv bolečine na kakovost bolnikovega življenja in spodbuja dialog med bolniki in zdravniki, ki je pomembno izhodišče za boljšo oceno bolečine.

 

Profesor Hans Kress, predsednik Evropske zveze združenj za zdravljenje bolečine (EFIC), pravi: “Ocena je bistvenega pomena za razumevanje bolečine. Glede na to, da so zdravniki v primarnem zdravstvu v pogostem stiku z bolniki, ki doživljajo kronične bolečine, imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju skupnih ciljev zdravljenja z opredelitvijo bolnikovih pričakovanj glede obvladovanja bolečine. Zelo pomembno je ugotoviti, ali je med obravnavo bolnika ugotovljeno kakršno koli vidno izboljšanje jakosti bolečine. Tega pa ni mogoče doseči brez ustreznega merjenja in ocenjevanja.”

  1. Johnson M. et al. OPENMinds Primary Care initiative. Poster predstavljen na 7. Kongresu EFIC, Hamburg, Nemčija, 21.-24. September 2011.
  2. Breivik H. et al. Eur J Pain. 2006; 10(4): 287-333
  3. Mantyselka P. et al. Pain. 2001; 89: 175-80
  4. Pain in Europe: A report.

 

 
Iniciativa SZZB s prijazno podporo podjetja Medis
 
Z dostopom, ogledom oziroma uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli
in se strinjate s pravnim obvestilom in ostalimi omejitvami uporabe te strani.