avtorske pravice
 
aktualno
merjenje bolečine s pomočjo VAS lestvice
vprašanja in odgovori

Avtorske pravice


Vse informacije in podobe te spletne strani so v lasti Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine in njihovih partnerjev pri iniciativi in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Vsakršna uporaba v neskladju s temi zakoni in zaščitami je prepovedana in kaznovana po zakonu. Informacije iz spletne strani lahko uporabite samo za osebne in nekomercialne potrebe, pri čemer morajo infomacije ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Vsebina se ne sme kopirati ali kako drugače uporabljati  brez pisnega dovoljenja Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine. Ne jamčimo za neškodljivost in pristranskost vsebine strani, pri morebitni nepravilni uporabi vsebine s tretje strani/osebe.

Možno je, da bi se katerikoli obiskovalec spletnih strani odzval s kakršnimikoli informacijami. SZZB in njeni partnerji v zvezi z njimi ne boo prevzeli nikakršne odgovornosti. Uporabnika opozarjamo, da bodo v tem primeru te informacije veljale za nezaupne in nezaščitene. Pridružujemo si pravico njihove proste uporabe, razmnoževanja, in razkrivanja drugim brez vseh omejitev, pri čemer ji ne bo potrebno navajati vira. Pridružujemo si pravico uporabljati tudi (in ne samo) ideje, koncepte, znanja, izkušnje ali tehnike, ki so predmet teh informacij ali jih bodo take informacije vsebovale. Te informacije bomo po prosti presoji uporabljali za kakršenkoli namen.

Uporaba logotipov in zaščitnih imen na tej spletni strani je zaščitena z zakonom.

Objavo spletne strani www.merjenjebolecine.si je omogočila družba Medis, d.o.o.

Navedbe na spletni strani so osebno mnenje avtorjev, ki ne odraža oziroma ni nujno tudi stališče družbe Medis, d.o.o.

Vse pravice pridržane ©

Ljubljana, april 2008

 
Iniciativa SZZB s prijazno podporo podjetja Medis
 
Z dostopom, ogledom oziroma uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli
in se strinjate s pravnim obvestilom in ostalimi omejitvami uporabe te strani.